Kopibok skapt av

Laget mellom 1889-11-02 og 1891-12-27Signatur: ubb-ms-1100-12Gå til enkeltside for nedlasting:

Flere av brevene er stilet til "Kjære M og U!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser fra Bergen der han bodde på Smeby hotel i Strandgaten 107. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som siden er bundet sammen til bøker. På flere av oppslagene er teksten skrevet så langt inn i margen at deler av teksten er vanskelig lesbar, eller ikke er synlig i den digitale versjonen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å se originalen for å undersøke teksten nærmere, på epost mslib@uib.no

Dette dokumentet er knyttet til emnet Politikk


comments powered by Disqus