Kopibok skapt av

Laget mellom 1897-01-01 og 1898-12-30Signatur: ubb-ms-1100-15Gå til enkeltside for nedlasting:

Brevene inneholder blant annet beskrivelser fra Bergen. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls private og politiske liv. I disse brevene blir vi også kjent med Dahl som sjakkspiller, da han refererer flere sjakkpartier. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som siden er bundet sammen til bøker. På flere av oppslagene er teksten skrevet så langt inn i margen at deler av teksten er vanskelig lesbar, eller ikke er synlig i den digitale versjonen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å se originalen for å undersøke teksten nærmere, på epost mslib@uib.no

Dette dokumentet er knyttet til emnene Politikk, Sjakk


comments powered by Disqus