Kopibok skapt av

Laget mellom 1899-01-06 og 1900-12-28Signatur: ubb-ms-1100-16Gå til enkeltside for nedlasting:

Brevene inneholder blant annet beskrivelser fra Bergen. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls private og politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som siden er bundet sammen til bøker. På flere av oppslagene er teksten skrevet så langt inn i margen at deler av teksten er vanskelig lesbar, eller ikke er synlig i den digitale versjonen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å se originalen for å undersøke teksten nærmere, på epost mslib@uib.no

Dette dokumentet er knyttet til emnet Politikk


comments powered by Disqus