Regnskap skapt av

Laget mellom 1839-01-01 og 1871-12-31Signatur: ubb-ms-0167-01-18


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ført av oldermanden

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 60 beskrevne blader. B

comments powered by Disqus