Regnskap skapt av

Dato: 1833-01-12Signatur: ubb-ms-0167-03-10-106


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Regnskap

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Andreas Bøhmer


comments powered by Disqus