Regnskap skapt av

Laget mellom 1839-12-31 og 1860-01-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-07


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus