Regnskap skapt av

Dato: 1849-09-24Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-08


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Relatert til Jacob Blaauw

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus