Regnskap skapt av

Dato: 1844-06-03Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-20


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Relatert til Carl Berg og Jacob Blaauw

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus