Regnskap skapt av

Laget mellom 1849-12-31 og 1851-01-11Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-21


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus