Regnskap skapt av

Dato: 1850-07-12Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-22


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus