Regnskap skapt av

Dato: 1849-07-06Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-24


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jacob Blaauw, Hans Schnell

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus