Regnskap skapt av

Dato: 1849-11-06Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-25


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jacob Blaauw, Hans Schnell


comments powered by Disqus