Regnskap skapt av

Dato: 1850-01-05Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-28


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jacob Blaauw, Hans Schnell


comments powered by Disqus