Regnskap skapt av

Dato: 1843-11-11Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-35


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jacob Blaauw

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus