Regnskap skapt av

Dato: 1845-08-04Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-47


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jacob Blaauw, Carl Berg


comments powered by Disqus