Regnskap skapt av

Dato: 1846-11-23Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-60


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jacob Blaauw, Sivertsen


comments powered by Disqus