Regnskap skapt av

Dato: 1854-04-23Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-64


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Carl Berg, Sivertsen


comments powered by Disqus