Regnskap skapt av

Dato: 1854-08-07Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-021-10


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus