Regnskap skapt av

Dato: 1855-04-10Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-021-19


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: A. M. Eyde, Georg Hveding


comments powered by Disqus