Regnskap skapt av

Laget mellom 1800-12-31 og 1830-01-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-074


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Klagenberg

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus