Regnskap skapt av

Dato: 1760-12-29Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-075


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jacob Jordan


comments powered by Disqus