FragmentSignatur: ubb-ms-1550-2Gå til enkeltside for nedlasting:

Øverst på rectosiden er en stor, fargelagt initial. T (T igitur...), for øvrig røde rubrikker og initialer. Innhold Canon Missæ (Te igitur - Memento, domine Communicantes). Har vært brettet på tvers og brukt til bokomslag. På tvers i indre marg overskriften: "Im Herbst". Proviniens: som nr 1. "Blad af en latinsk Bønnebog (No. B.)". Iflg et blyantnotat i rectosidens nedre marg innkommet "Okt 1899. Fra rektor Henrichsens bogsamling". Christian Henrichsen (1825-1898) var rektor ved Bergen Katedralskole 1875-1897.

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen


comments powered by Disqus