FragmentSignatur: ubb-ms-1550-3


Speilvendt avtrykk på papir av en side fra et latinsk håndskrift eller kanskje helst en inkunabel (tidlig boktrykk), 15. århundre. Tospaltet, spalteformat ca 88 x 250 mm. Røde og blå initialer. Utvisket og utydelig. Inneholder bl.a. en lesning, (legende?) om martyrene Crispinius og Crispianus (25. oktober). Har vært innlegg i bokbind.

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen


comments powered by Disqus