FragmentSignatur: ubb-ms-1550-8Gå til enkeltside for nedlasting:

Format: 18,5 x 12 cm. Beskåret i ytre marg. 22 linjer. Linjeapparat synlig. Musikalsk notasjon til sangpartiene. Røde initialmajuskler og rødfargede versbegynnelser. Liturgisk innhold til "Feria V post pascham".

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen


comments powered by Disqus