FragmentSignatur: ubb-ms-1836-2Gå til enkeltside for nedlasting:

Teksten svarer til Chr. Westergård-Nielsens utgave (Bibliotheca Arnamagæana, bind 15 s. 27. 6-31. 10. Format ca 130x180 mm.

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen

Er en del av


comments powered by Disqus