FragmentSignatur: ubb-ms-1836-2Gå til side:

Teksten svarer til Chr. Westergård-Nielsens utgave (Bibliotheca Arnamagæana, bind 15 s. 27. 6-31. 10. Format ca 130x180 mm.

Les mer om ubb-ms-1836-2!

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter

Er en del av


comments powered by Disqus