Nummer skapt av

Publisert: 1883

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 7 (s. 81-96)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Inneholder:

  • Om Nordlyset, s. 81-89, Sophus Tromholt;
  • Oversigt over den ornithologiske Faunas Tilvext i Norge siden 1838, s. 89-91, Jacob Bøckmann Barth;
  • Vivisektionsspørgsmaalet, s. 91-94, Ukjent;
  • Relatert til: Jørgen Brunchorst, Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus