Nummer skapt av

Publisert: 1894

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 18 (s. 321-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1894-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Inneholder:

  • Hvalfangst i Japan, s. 321-327, Jørgen Brunchorst;
  • Nogle plantefysiologiske forsøg, s. 328-337, Jørgen Brunchorst;
  • Om molekylernes størrelse, s. 338-355, Oskar Emil Schiøtz;
  • Vore plageaander blandt insekterne, s. 356-367, Edw. A. Butler;
  • Før og nu, s. 367-373, Thomas Huxley;
  • Lidt om maaneoverfladens temperatur, s. 373-3763, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Daniel Cornelius Danielssen, Gerhard Armauer Hansen, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus