Nummer skapt av

Publisert: 1895

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 19 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1895-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Inneholder:

  • Norske naturforskere, s. 65-73, Ole Nordgaard;
  • Argon, et nyt grundstof i luften, s. 73-75, Peter Waage;
  • Fotografi med naturlige farver, s. 75-81, Adolf Miethe;
  • Flyvende krebsdyr, s. 82-86, J. Deniker;
  • Forvandling af søvand til ferskvand uden destillation, s. 86-89, Herman Wilda;
  • Thermometrets historie, s. 89-96, Otto N. Witt;
  • Relatert til: Bergens Museum, Daniel Cornelius Danielssen, Gerhard Armauer Hansen, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus