Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Det fritlevende dyreliv i vore fjordes dyb., s. 321-323, Ole Nordgaard;
  • Victoria regia., s. 323-331, Jens Holmboe;
  • Bergverksdrift og stenbrydning i Norge., s. 331-348, Amund Theodor Helland;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus