Nummer skapt av

Publisert: 1906

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 30 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1906-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Nogle bilogiske grupper i Bergens museum, s. 241-349, James Alexandersønn Grieg;
  • Gjøa-ekspeditionen, s. 321-325, Niels Johan Føyn;
  • Lidt om furuens høidetilvekst paa Østlandet i de fen sidste aar, s. 325-333, Jens Holmboe;
  • Jordskjælvet i San Francisco, s. 333-340, Carl Fredrik Kolderup;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus