Nummer skapt av

Publisert: 1907

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 31 (s. 321-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1907-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Bergens museum, Med bistand af talrige fagmænd. Redigeret af Jens Holmboe.

Inneholder:

 • Vegetationen paa flyvesanden ved Røros, s. 321-338, Thekla R. Resvoll;
 • Eoliterne, s. 338-352, Anton Wilhelm Brøgger;
 • Sildens skjæl som middel til studium af sildens alder, vekst og vandringer, s. 352-359, Knut Dahl;
 • Havbuodens afleiringer, s. 359-369, Carl Fredrik Kolderup;
 • Brev fra Kvitingsø, s. 369-371, Hans Henrik Reusch;
 • Jordskjælvet den 29de juni 1907, s. 371-374, Carl Fredrik Kolderup;
 • Billedtelegrafi, s. 374-376, P. Boye;
 • Muskatnødtræet, s. 376-381, Ukjent;
 • Relatert til: Jens Holmboe


  comments powered by Disqus