Nummer skapt av

Publisert: 1908

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 32 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1908-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Bergens museum, Med bistand af talrige fagmænd. Redigeret af Jens Holmboe.

Inneholder:

  • Om planktonalgernes iivsbetingelser, s. 33-42, Haakon Hasberg Gran;
  • Vor atlantiske floras opriridelse, s. 42-57, Eugen Jørgensen;
  • Bemerkninger om stenaldersbopladsen ved Stenkjær, s. 57-59, Ole Nordgaard;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus