Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Sir Ernest Shackleton, s. 129-132, Gunnar Isachsen;
  • Några nya undersökningar över förvärvade egenskapers ärftlighet, s. 133-144, Sven Runnström;
  • Nyere undersøkelserover sterilitet hos "Fri-Martin", s. 145-147, Kristine Bonnevie;
  • Atomenes struktur og denne som bærer av kemisk valens, s. 147-157, Irving Langmuir;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus