Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Carl Lumholtz, s. 193-202, Ole Martin Solberg;
  • Hugo Wilhelm Conwentz, s. 202-206, Jens Holmboe;
  • Nogen minder fra den biologiske station ved Puddefjorden, s. 206-220, Ole Nordgaard;
  • Litt om store trær i Nord-Norge, s. 220-235, Carl Dons;
  • Et besøk ved kleberstensbruddet paa Folvelsæter, s. 236-239, Jan Greve Thaulow Petersen;
  • Maanedlige sol- og temperaturperioder, s. 240-251, Anton Martin Magelssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus