Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 321-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Willy Kükenthal, s. 321-324, Hjalmar Broch;
  • Den Morgan'ske skoles indsats i den moderne arvelighetsforskning, s. 325-376, Otto Lous Mohr;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus