Nummer skapt av

Publisert: 1923

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 47 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1923-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Inneholder:

  • Louis Pasteur, s. 1-10, Torbjørn Gaarder;
  • Bergens Museums nye biologiske station, s. 10-21, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Nyere unders0kelser over grundvandet, s. 21-28, Niels-Henrik Kolderup;
  • En Iiten fugleidyl, s. 28-31, Anthon Landmark;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus