Nummer skapt av

Publisert: 1923

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 47 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1923-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om veirforutsigelse som fysisk problem, s. 33-49, Vilhelm Bjerknes;
  • Om arv av fingrenes papillarmønstre, s. 49-54, Kristine Bonnevie;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus