Nummer skapt av

Publisert: 1923

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 47 (s. 337-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1923-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Herluf Winge, s. 323-340, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Bakterieliv og salpetersyredannelse i jord, s. 340-352, Torbjørn Gaarder;
  • De inferiøre menneskeracer, s. 352-378, Halfdan Bryn;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus