Nummer skapt av

Publisert: 1924

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 48 (s. 65-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1924-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Prof. dr. N. Wille, s. 65-69, Jens Holmboe;
  • Blomsterverdenen paa Novaia Semlja, s. 70-96, Bernt Arne Lynge;
  • Naturfredningssakens nuværende stilling i Norge, s. 97-109, Jens Holmboe;
  • Om vitaminer, s. 109-120, Jens Holmboe;
  • De inferiøre menneskeracer, s. 120-156, Halfdan Bryn;
  • Vettisfossens fredning, s. 157-159, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus