Nummer skapt av

Publisert: 1924

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 48 (s. 161-224)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1924-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Prof. dr. Eug. Warming, s. 161-167, Jens Holmboe;
  • Kan man ved eksperimentel indgripen fremkalde mutationer?, s. 168-176, Kristine Bonnevie;
  • Hvordan klimatet præger planteformene, s. 176-192, Ludwig Diels;
  • Havhesten (Fulmarus glacialis)., s. 193-200, Sigurd Johnsen;
  • De inferiøre menneskeracer, s. 201-214, Halfdan Bryn;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus