Nummer skapt av

Publisert: 1924

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 48 (s. 225-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1924-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Hvad vi nu vet om stjernetaakene, s. 225-245, Ragnvald Wesøe;
  • Har maanen indflydelse paa veiret?, s. 246-251, Sigurd Evjen;
  • Kulfundene i Finmarken, s. 252-259, Gunnar Holmsen;
  • "Conrad Holmboe"s drift i Østgrønlandsisen august- oktober 1923, s. 260-265, O. Edlund;
  • Korleis verkar ymse verlagsfaktorar pa utviklingstidi at hageerter?, s. 265-276, Anders Hillegård Bremer;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus