Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 1-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Inneholder:

  • Sir Archibald Geike, s. 1-3, Carl Fredrik Kolderup;
  • Norges geografiske opmaaling gjennem 150 aar, s. 4-26, K.S. Klingenberg;
  • Stjernenes diametre, s. 26-34, Kristian Lous;
  • Tegningsfaktorer hos duer, s. 34-38, W. Christie;
  • Elvebruddet 1923 og tapessænkningen i Sunndalen, s. 38-40, Brynjulf Dietrichson;
  • Hvordan man undersøker, hvad der skjuler sig under jordens overflate, s. 41-49, Niels-Henrik Kolderup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus