Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Prof. dr. Barthold Hansteen Cranner, s. 65-69, Alf Egeberg Traaen;
  • Litt om veirforholdene over Polhavet om sommeren, s. 69-72, Theodor Hesselberg;
  • De jordmagnetiske iagttagelser fra Gjøa-ekspeditionen 1903-1906, s. 72-85, Aage Graarud;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus