Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Bergens Museum. 1825-1925, s. 97-100, Jens Holmboe;
  • En reisende geologs erindringer, s. 100-110, Thorstein Hallager Hiortdahl;
  • Nyere undersøkelser over slegtskapsavl, s. 110-113, K. Tuff;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus