Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Prof. dr. Gustaf Lagerheim, s. 65-67, Jens Holmboe;
  • Er kanalene paa Mars et synsbedrag?, s. 67-75, Leif Johnsen;
  • Artsbegrepet før og nu, s. 75-87, Fridthjof Økland;
  • Havsisen. Resultat från Maudexpeditionen, s. 87-96, Finn Malmgren;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus