Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Vulkansk virksomhet og indpresning av ældre bergarter i Vestlandets devon, s. 129-142, Carl Fredrik Kolderup;
  • Om menneskenes ældste bruksmetal, s. 143-154, John Robert Francis Sebelien;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus