Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • En sols historie, s. 321-333, Sigurd Einbu;
  • Relativitetsteorien og dens betydning for vor verdensopfatning, s. 334-342, Olaf Valeur;
  • Meteorologisk observatorium paa Fanaraaken i Jotunheimen, s. 342-348, Finn Spinnangr;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus