Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Inneholder:

  • Undersøkelser over norsk sild, s. 1-13, Einar Lea;
  • Om kolloider, s. 13-21, Ludvig Johannes Lindemann;
  • Om Fiskenes Konsum af Bunddyr, s. 22-29, Harald Blegvad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Undersøkelser over norsk sild, Om kolloider


    comments powered by Disqus