Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om organismers evne til at tilpasse miljøet, s. 97-111, Rasmus Lyngnes;
  • Um voksterlivet på Færøyarne i gamall tid og no, s. 112-121, Olaf Hanssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus