Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om beveren i Norge, s. 193-210, Sigvald Salvesen;
  • Nogen problemer i Vestlandets plantegeografi, s. 211-229, Jens Holmboe;
  • Orientens folkeernæring, s. 243-248, Olav Johan Sopp;
  • Et eksempel paa staaende vandstandssvingninger med meget kort periode (seiche), s. 249-253, Hans Severin Jelstrup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus